Hyresavtal

 

            logo

        Knights Castles, Bäretoftavägen 302, Lövestad, 275 71,Sjöbo.

Tel: 0411 612 71,

www.knightscastles.se

Moms reg nr: SE690122865701

                                                                         

Det är hyrarens ansvar att se till att tornet används så att ingen fara för skador på tornet uppstår. Var snäll att se till att följande säkerhetsinstruktioner efterföljs:

 1.Mat och dryck är förbjuden i tornen, likaså tuggummi. (Var snäll och se till att tornet är snyggt när ni lämnar det, annars blir vi tvungna att ta ut en städavgift på 500 SEK.)

2. Vid ansiktsmålning, använd vatten baserad färg!

3. Ingen rökning eller grillning i närheten av tornet.

4. Att klättra, hänga och sitta på tornets kanter/väggar är farligt och tillåts inte.

5. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka.

6. Inga djur, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i tornen.

7. Om tornet inte används hela tiden så var noga med att slå av/på strömmen.

8. Försäkra dig om att ingen som har/haft nack- eller ryggproblem hoppar, eller att ett  barn   som inte känner sig friskt hoppar.

9. Tillåt ingen att vara i tältet när det blåses upp eller när det monteras ner efter som det är FARLIGT.

10. Se till att en area på två meter runt tornet är helt fritt.

11. När regnet väl är över kan vatten som lyckats ta sig in i tornet (vilket är normalt) lätt torkas av med en handduk.

12. Om det skulle inträffa att blåsaren slutar fungera så se till att alla som är i tornet tar sig ut omedelbart. Titta också så att inget kommit i vägen för blåsaren som hindrar den att fungera. Om blåsaren skulle överhettas eller förlora kraft, slå av strömbrytaren och sätt på den igen, om 1-2 minuter senare. Den ska starta om, och om den inte gör det, kontakta oss omedelbart.

13. Om fakturan ej är betald till den sista betalningsdagen så godkänner jag härmed att de läggs på en dröjsmålsavgift på 70 SEK (exkl moms) per vecka

14. Om avbokning inte skett och jag har kommit med utrustningen kommer hälften av den           totala kostnaden att tas ut.

15. Om ni inte är på plats på avtalad tid till kommer en avgift på 500 KR (exkl moms)

Är ni mer än 30 minuter sena räknas detta som en avbokning och hela fakturabeloppet och föreningsavgift skall betalas!

16. 25% av överenskommet pris debiteras vid avbokning som sker senare än 2 veckor före event..

OM DU ÄR OSÄKER PÅ NÅGOT, KONTAKTA OSS OMEDELBART PÅ 

0411-612 71 eller 0768771823

 FRISKRIVNINGSKLAUSUL

 Notera att alla personer som använder tornen gör det under eget ansvar och på egen risk. Personen/erna som hyr tornet är ansvariga för att all utrustning inte skadas eller används på opassande sätt.

Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig ett de efterföljs.

 Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr ett hopptorn och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att tornet sköts ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag får ersätta tornet vid skada. Detta inkluderar att se till att tornet återlämnas i den skick det kom i.

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER

 HYRDATUM:

 NAMNTECKNING:

 NAMNFÖRTYDLIGANDE:

 PERSONNUMMER:

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges nedan, vilket är föremålet för de termer och förhållanden som beskrivits ovan. All utrustning lämnas åter i samma skick som det kom i: notera återigen att om tältet lämnas tillbaka smutsigt så tas en städavgift ut på 500 SEK.

Om där är skador på utrustningen kommer en faktura på reparationskostnaderna skickas till dig.

 

Copyright © Knights Castles 2007