HYRESAVTAL Water Football

Man ska ha en som ansvarar för ordning, säkerhet och poängställning.

1. Ej tillåtet att ha glasögon.
2. Ej tillåtet att spela då man är narkotika eller alkoholpåverkad.
3. Deltagarna måste vara minst 100 cm.
4. Ej tillåtet för gravida kvinnor eller personer som har problem med hälsan att spela/brottas.
5. Inga vassa föremål är tillåtna när man medan man brottas.
6. Ej tillåtet att använda skor.
7. Ej tillåtet med förtäring av mat, dryck eller rökning.
8. Ej tillåtet med djur på mattan.
9. Spelar ska vara på och inom Fotbollsplan.
10.Om den är smutsig skadad, eller stulen, ska den som hyr betala ersättning av reparation eller städ kostnader.
11. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka.
12. Knights Castles har rätt att avbeställa en uthyrning om platsen inte är bra för mattan eller om där finns stor risk för skada.
13. Om avbokning inte skett och jag har kommit med utrustningen kommer den totala kostnaden att tas ut.
14. 50% av överenskommet pris debiteras vid avbokning som sker senare än 2 veckor före event.
15. Om på grund av bristande säkerhet, barn eller personal utsätts för fara på en av våra anläggningar har vi all rätt att lägga ner all utrustning och vänta tills det blir säker igen.

Friskrivningsklausul

Notera att alla personer som använder utrustningen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Personen/erna som hyr utrustningen är ansvariga för att all utrustning inte skadas eller används på sätt.
Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig för att de efterföljs.
Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr Water football och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att utrustningen sköts ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag får ersätta utrustningen vid skada, detta inkluderar att se till att utrustningen återlämnas i det skick det kom i.

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER
HYRDATUM:
NAMNTECKNING:
NAMNFÖRTYDLIGANDE:
PERSONNUMMER:

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges nedan, vilket är föremålet för de termer och förhållanden som beskrivits ovan. All utrustning lämnas åter i samma skick som det kom i: notera återigen att om tältet lämnas tillbaka smutsigt så tas en städavgift ut på 500 SEK.
Om där är skador på utrustningen kommer en faktura på reparationskostnaderna skickas skickas till dig.
OM DU INTE BETALAR FAKTURAN I TID
Knights Castles skickar påminnelsefakturor om avgiften inte betalas i tid.
Påminnelsefakturan - påminnelseavgift på 60 kronor (exkl moms)
Om den påminnelsefakturan inte betalas skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en
grundavgift på 680 kronor per ärende.