Hyresavtal

Det är hyrestagarens ansvar att se till att tornet används så att ingen fara för skador på tornet
uppstår. Var snäll att se till att följande säkerhetsinstruktioner efterföljs:

Max antal barn:______ Rekommenderad antal övervakning:______

1. Mat och dryck är förbjuden i tornen, likaså tuggummi. (Var snäll och se till att tornet är snyggt
när ni lämnar det, annars blir vi tvungna att ta ut en städavgift på 500 SEK.)
2. Vid ansiktsmålning, använd vatten baserad färg!
3. Ingen rökning eller grillning i närheten av tornet.
4. Att klättra, hänga och sitta på tornets kanter/väggar är farligt och tillåts inte.
5. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka.
6. Inga djur, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i tornen.
7. Om tornet inte används hela tiden så var noga med att slå av/på strömmen.
8. Försäkra dig om att ingen som har/haft nack- eller ryggproblem hoppar, eller att ett barn som
inte känner sig friskt hoppar.
9. Tillåt ingen att vara i tältet när det blåses upp eller när det monteras ner eftersom det är
FARLIGT.
10.Se till att en area på två meter runt tornet är helt fritt.
11.När regnet väl är över kan vatten som lyckats ta sig in i tornet (vilket är normalt) lätt torkas av
med en handduk.
12.Om hoppborgarna ser ut att böja sig avvikande vänligen kontrollera följande: att fläkten står
upprätt Att det inte sugits in några löv eller påsar genom fläktens luftintag på baksidan. Att alla
remmar är åtdragna ordentligt. Att tuben som luften ska blåsas in genom inte har vridit sig.
13.Om avbokning inte skett och jag har kommit med utrustningen kommer den totala kostnaden att
tas ut.
14.Är ni mer än 30 minuter sena räknas detta som en avbokning och hela fakturabeloppet och
föreningsavgift skall betalas!
15. 50% av överenskommet pris debiteras vid avbokning som sker senare än 2 veckor före event.
16. Om på grund av bristande säkerhet, barn eller personal utsätts för fara på en av våra
anläggningar har vi all rätt att lägga ner all utrustning och vänta tills det blir säker igen.

OM DU ÄR OSÄKER PÅ NÅGOT, KONTAKTA OSS OMEDELBART PÅ
0411-612 71 eller 0768771823

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Notera att alla personer som använder tornen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Personen/erna som hyr tornet är ansvariga för att all utrustning inte skadas eller används på
opassande sätt.
Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig ett de
efterföljs.
Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr ett hopptorn
och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att tornet sköts
ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag för ersätta tornet vid skada. Detta
inkluderar att se till att tornet återlämnas i den skick det kom i.

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER
HYRDATUM:
NAMNTECKNING:
NAMNFÖRTYDLIGANDE:
PERSONNUMMER:

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges nedan, vilket är föremålet för de termer och
förhållanden som beskrivits ovan. All utrustning lämnas åter i samma skick som det kom i: notera
återigen att om tältet lämnas tillbaka smutsigt så tas en städavgift ut på 500 SEK.
Om där är skador på utrustningen kommer en faktura på reparationskostnaderna skickas till dig.
OM DU INTE BETALAR FAKTURAN I TID
Knights Castles skickar påminnelsefakturor om avgiften inte betalas i tid.
Påminnelsefakturan - påminnelseavgift på 60 kronor (exkl moms)
Om den påminnelsefakturan inte betalas skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en
grundavgift på 680 kronor per ärende.