Sumobrottning

Det tar bara några sekunder att genomföra en match. Den går ut på att två brottare med hjälp av sin styrka, smidighet och enorma vikt skall försöka knuffa/slå/putta/kasta ut motståndaren från en ring. Motståndaren skall antingen knuffas ur ringen, eller fällas så att någon annan kroppsdel än fötterna rör vid golvet. Om motståndaren får någon kroppsdel utanför ringen förlorar denna. Det är inte tillåtet att ta tag i skrevet med knytnäveslag eller sparkar. Bäst av 3/5vinner.

Man ska ha en som ansvarar för ordning, säkerhet och poängställning.

1. Ej tillåtet att ha glasögon.
2. Ej tillåtet att spela/brottas då man är narkotika eller alkoholpåverkad.
3. Man ska alltid ha hjälmen på sig när man brottas.
4. Lämna inte sumo dräkten i regnet.
5 .Vuxen Dräkt: Deltagarna måste vara minst 140cm. Barn Dräkt: Deltagarna måste vara minst 100cm.
6. Inga vassa föremål är tillåtna när man har på sig dräkten och/eller medan man brottas.
7. Ej tillåtet att använda skor.
8. Ej tillåtet med förtäring av mat, dryck eller rökning när man har dräkten på sig.
9. Ej tillåtet med djur på mattan.
10. Man ska alltid ta med dräkten inomhus när man inte har den på sig.
11. Hårda tag i skrevet, knytnävsslag eller sparkar är inte tillåtna.
12. Brottningen ska vara på och inom mattan.
13. Ej tillåtet med ansiktsmålning och andra saker som kan skada dräkten.
14. Man ska torka både dräkten och mattan efter brottning. Om den är smutsig skadad, eller stulen, ska den som hyr dräkten betala ersättning av dräktenr reparation eller städ kostnader.
15. Dräkten ska inte lämnas utan tillsyn och får ej vandaliseras.
16. Om man inte lämnar tillbaka dräkten i tid dubblas priset.
17. Vi har rätt att komma in när som helst i området (hus, trädgård, evenemangs plats osv.) där man använder sumo dräkten. Om vi ser att den som hyr inte följer reglerna då har Knights Castles rätt att ta dräkten och den som hyr ska betala hela summan samt ersättning för eventuella skador på dräkten eller utrustningen som tillhör dräkten.
18. Knights Castles har rätt att avbeställa en uthyrning om platsen inte är bra för mattan eller dräkten samt eller om där finns stor risk för skada.
19. Om avbokning inte skett och jag har kommit med utrustningen kommer den totala kostnaden att tas ut.
20. 50% av överenskommet pris debiteras vid avbokning som sker senare än 2 veckor före event.
21. Om på grund av bristande säkerhet, barn eller personal utsätts för fara på en av våra anläggningar har vi all rätt att lägga ner all utrustning och vänta tills det blir säker igen.   

Friskrivningsklausul

Notera att alla personer som använder utrustningen gör det under eget ansvar och på egen risk.
Personen/erna som hyr utrustningen är ansvariga för att all utrustning inte skadas eller används på
opassande sätt. Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig för att deefterföljs.
 Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr sumodräkten och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att utrustningen sköts ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag får ersätta utrustningen vid skada, detta inkluderar att se till att utrustningen återlämnas i det skick det kom i.

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER
HYRDATUM:
NAMNTECKNING:
NAMNFÖRTYDLIGANDE:
PERSONNUMMER:

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges nedan, vilket är föremålet för de termer och förhållanden som beskrivits ovan. All utrustning lämnas åter i samma skick som det kom i: notera återigen att om tältet lämnas tillbaka smutsigt så tas en städavgift ut på 500 SEK.
Om där är skador på utrustningen kommer en faktura på reparationskostnaderna skickas skickas till dig
OM DU INTE BETALAR FAKTURAN I TID
Knights Castles skickar påminnelsefakturor om avgiften inte betalas i tid.
Påminnelsefakturan - påminnelseavgift på 60 kronor (exkl moms)
Om den påminnelsefakturan inte betalas skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en grundavgift på 680 kronor per ärende.