Hyresavtal

 

            logo

        Knights Castles, Bäretoftavägen 302, Lövestad, 275 71,Sjöbo.

Tel: 0411 612 71,

www.knightscastles.se

Moms reg nr: SE690122865701

          

HYRESAVTAL

                                                               

Det är hyrarens ansvar att se till att tornet används så att ingen fara för skador på tornet uppstår.

Var snäll att se till att följande säkerhetsinstruktioner efterföljs:

 

Max antal barn:                Rekommenderad antal övervakning:

 

1. Mat och dryck är förbjuden i tornen, likaså tuggummi. (Var snäll och se till att tornet är snyggt

när ni lämnar det, annars blir vi tvungna att ta ut en städavgift på 500 SEK.)

2. Vid ansiktsmålning, använd vatten baserad färg!

3. Ingen rökning eller grillning i närheten av tornet.

4. Att klättra, hänga och sitta på tornets kanter/väggar är farligt och tillåts inte.

5. En ansvarig vuxen måste hela tiden övervaka.

6. Inga djur, leksaker eller vassa föremål är tillåtna i tornen.

7. Om tornet inte används hela tiden så var noga med att slå av/på strömmen.

8. Försäkra dig om att ingen som har/haft nack- eller ryggproblem hoppar, eller att ett barn som

inte känner sig friskt hoppar.

9. Tillåt ingen att vara i tältet när det blåses upp eller när det monteras ner eftersom det är

FARLIGT.

10.Se till att en area på två meter runt tornet är helt fritt.

11.När regnet väl är över kan vatten som lyckats ta sig in i tornet (vilket är normalt) lätt torkas av

med en handduk.

12.Om hoppborgarna ser ut att böja sig avvikande vänligen kontrollera följande: att fläkten står

upprätt Att det inte sugits in några löv eller påsar genom fläktens luftintag på baksidan. Att alla

remmar är åtdragna ordentligt. Att tuben som luften ska blåsas in genom inte har vridit sig.

13.Om avbokning inte skett och jag har kommit med utrustningen kommer den totala kostnaden att

tas ut.

14.Är ni mer än 30 minuter sena räknas detta som en avbokning och hela fakturabeloppet och

föreningsavgift skall betalas!

15. 50% av överenskommet pris debiteras vid avbokning som sker senare än 2 veckor före event.

16. Om på grund av bristande säkerhet, barn eller personal utsätts för fara på en av våra

..anläggningar har vi all rätt att lägga ner all utrustning och vänta tills det blir säker igen.

OM DU ÄR OSÄKER PÅ NÅGOT, KONTAKTA OSS OMEDELBART PÅ

0411-612 71 eller 0768771823

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Notera att alla personer som använder tornen gör det under eget ansvar och på egen risk.

Personen/erna som hyr tornet är ansvariga för att all utrustning inte skadas eller används på

opassande sätt.

Riktlinjerna ovan är till för säkerheten och det är endast den som hyr som är ansvarig ett de

efterföljs.

Jag har läst allt ovanstående och förstår till fullo vilka skyldigheter jag har när jag hyr ett hopptorn

och jag accepterar det. Jag är således medveten om att det är mitt ansvar att se till att tornet sköts

ordentligt och att reglerna efterföljs och jag accepterar att jag för ersätta tornet vid skada. Detta

inkluderar att se till att tornet återlämnas i den skick det kom i.

HÄRMED ACCEPTERAR JAG DESSA OVAN SKRIVNA RIKTLINJER

HYRDATUM:

NAMNTECKNING:

NAMNFÖRTYDLIGANDE:

PERSONNUMMER:

Härmed går jag med på att hyra utrustningen som anges nedan, vilket är föremålet för de termer och

förhållanden som beskrivits ovan. All utrustning lämnas åter i samma skick som det kom i: notera

återigen att om tältet lämnas tillbaka smutsigt så tas en städavgift ut på 500 SEK.

Om där är skador på utrustningen kommer en faktura på reparationskostnaderna skickas till dig.

OM DU INTE BETALAR FAKTURAN I TID

Knights Castles skickar påminnelsefakturor om avgiften inte betalas i tid.

Påminnelsefakturan - påminnelseavgift på 60 kronor (exkl moms)

Om den påminnelsefakturan inte betalas skickas ärendet till Kronofogden. Kronofogden tar ut en

grundavgift på 680 kronor per ärende.

Copyright © Knights Castles 2007